Niedocenienie. Rozmowa wewnętrznej matki z wewnętrznym dzieckiem.

Oczekiwanie matki, że zostanie doceniona za trud wychowania dziecka, pozostanie bez odpowiedzi. Pozostaje ból niespełnienia. Oczekiwanie matki, że jej wysiłek zostanie kiedykolwiek zobaczony i uznany, pozostaje próżny. Pozostaje ból wysiłku ponad siłę i niedocenienie, które nigdy nie zostanie zaspokojone. Dziecko nie jest w stanie wyrazić swej wdzięczności za pracę wykonaną w podróży jego wychowania. Nie Read More