Świadomość Nieświadomości

Czuję

Zanurzam się w głąb

W głąb nieświadomości

Z godziny na godzinę

Schodzę coraz głębiej i głębiej

Rozpoczynam kolejną podróż

Podroż w otchłań niewiedzy

Idę dalej

I dalej

Po to

By po kolejnym rozpadzie

Po kolejnej śmierci ego

Znów odrodzić się jako świadomość

Rozpoznać kim jestem

Kim nie jestem.

Kto jest świadom nieświadomości?