Cisza

Cisza

Przyszła – niespodziewanie

Jest

Cicho obecna 

Obecna w każdej myśli

W każdym uczuciu

W każdym bólu

Otula

Utula

Przyjmuje

Przenika każde westchnienie

Przenika każde myślenie

Myśli pływają jak fale na powierzchni oceanu

Delikatnie poruszają się po nieporuszonym

Cisza

Niezmienna

Nieporuszona

Obecność

Myśli pływają jak fale na powierzchni oceanu

Wzburzone

Roztrzęsione

Rozwichrzone

Stop!

Wewnątrz cyklonu

Jest

Cicha przestrzeń

Gotowa 

Czekająca

Jest

Głęboki oddech obecności

Głęboki oddech Istnienia

Rozpuszcza co nierozpuszczone

Przenika co nieprzeniknione

Cisza

Jest

Nic już nie jest takie jak było

Rozpuszczona

Roztańczona 

Wirująca na wietrze

Okrzyk wolności wyrywa się z piersi

Yes!!!

Unoszona falą życia wyżej i wyżej

Pozwalam ponieść się nieznanemu w nieznane.

Nieporuszonemu w poruszone.

Poruszonemu w nieporuszone.

Cisza – Jest

Jest

W każdej myśli

W każdym ruchu

W każdym dźwięku

Spokojna 

Nieprzenikniona

Cisza

Lavida