Świadome Spełnione Życie

Spełnione Życie jest możliwe. Świadomość otwiera bramy spełnienia i powrotu do pełni. Świadomość tego co w nas stwarza możliwość powrotu do Siebie. Świadomość naszych wewnętrznych części, naszych głosów, myśli, otwiera możliwości spotkania się ze swymi wewnętrznymi tęsknotami i przyjęcia ich do swego serca. Świadomość odkrywa to co w nas prawdziwe. Świadomość ukazuje fałszywy obraz siebie, Read More