Serce dotknięte Miłością

Moje serce raz dotknięte Bezkresem Miłości Otwiera się Otwiera się przyjmując Życie Takie jakie jest. Poddaje się Poddaje się fali tego co przynosi Istnienie. Umysł targany starymi schematami Kłóci się.  Kłóci się bez końca o to, Co i jak być powinno. Co jest właściwe. Ocenia każdą sekundę Życia Jakby miał wyłączność na scenariusz przestworzy. Boże, Read More